ಪ್ರೊಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ

ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ತಯಾರಕ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಘಟಕ ಬೆಲೆ Order
IS15DBFP4RGB-09YN IS15DBFP4RGB-09YN NKK Switches IS LCD 64X32 RGB SWITCH WITH TAC 18 $57.53000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15BSAFP4CF IS15BSAFP4CF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 15 $30.26000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15DSBFP4RGB-3D IS15DSBFP4RGB-3D NKK Switches IS LCD 64X32 RGB COMPACT 3D GLAS 17 $57.53000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15BSBFP4EF IS15BSBFP4EF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 15 $64.72000/ ಪಿಸಿಗಳು
3-102-423 3-102-423 Schurter Inc. SW PROG DISPLAY 44 $189.84000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15DBFP4RGB IS15DBFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15ABCP4CF IS15ABCP4CF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15BBFP4RGB IS15BBFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 98 $37.57000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15ABDP4B IS15ABDP4B NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15SBCP4CF IS15SBCP4CF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
ISC15ANP4 ISC15ANP4 NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 194 $51.30000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15ABFP4B IS15ABFP4B NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15BSBFP4RGB IS15BSBFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 145 $37.57000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15SBFP4RGB IS15SBFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15SACP4CF IS15SACP4CF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15ABDP4EG IS15ABDP4EG NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15EBFP4RGB-09YN IS15EBFP4RGB-09YN NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 185 $45.17000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15SBCP4EF IS15SBCP4EF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15ABCP4EF IS15ABCP4EF NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
IS15ABFP4RGB IS15ABFP4RGB NKK Switches SW PROG DISPLAY SPST-NO 0.1A 12V 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು