ಆಧಾರ ಮೌಂಟ್ Resistors

ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ತಯಾರಕ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಘಟಕ ಬೆಲೆ Order
HS50200RF HS50200RF Arcol 200 ±1% 50W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 213 $3.59050/ ಪಿಸಿಗಳು
HS5050RF HS5050RF Arcol 50 ±1% 50W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 169 $4.11130/ ಪಿಸಿಗಳು
HS10R1J HS10R1J Arcol 0.1 ±5% 10W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 147 $3.01130/ ಪಿಸಿಗಳು
HS105RJ HS105RJ Arcol 5 ±5% 10W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 139 $2.91160/ ಪಿಸಿಗಳು
HS10100RJ HS10100RJ Arcol 100 ±5% 10W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 126 $2.79130/ ಪಿಸಿಗಳು
HS151RJ HS151RJ Arcol 1 ±5% 15W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 131 $2.96660/ ಪಿಸಿಗಳು
HS5030RF HS5030RF Arcol 30 ±1% 50W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 117 $4.11130/ ಪಿಸಿಗಳು
HS25330RJ HS25330RJ Arcol 330 ±5% 25W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 106 $3.40830/ ಪಿಸಿಗಳು
HS152RJ HS152RJ Arcol 2 ±5% 15W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 99 $2.91160/ ಪಿಸಿಗಳು
HS15100RJ HS15100RJ Arcol 100 ±5% 15W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 95 $2.76900/ ಪಿಸಿಗಳು
HS102RJ HS102RJ Arcol 2 ±5% 10W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 90 $2.86180/ ಪಿಸಿಗಳು
HS25200RF HS25200RF Arcol 200 ±1% 25W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 90 $2.89790/ ಪಿಸಿಗಳು
HS15500RJ HS15500RJ Arcol 500 ±5% 15W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 91 $2.78790/ ಪಿಸಿಗಳು
HS103RF HS103RF Arcol 3 ±1% 10W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 92 $2.83250/ ಪಿಸಿಗಳು
HS1510KJ HS1510KJ Arcol 10K ±5% 15W ±25ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 93 $2.96660/ ಪಿಸಿಗಳು
HS25R1J HS25R1J Arcol 0.1 ±5% 25W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 93 $3.35160/ ಪಿಸಿಗಳು
HS151KJ HS151KJ Arcol 1K ±5% 15W ±25ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 94 $2.96320/ ಪಿಸಿಗಳು
HS101RJ HS101RJ Arcol 1 ±5% 10W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 94 $2.92360/ ಪಿಸಿಗಳು
HS25150RJ HS25150RJ Arcol 150 ±5% 25W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 86 $3.25710/ ಪಿಸಿಗಳು
HS10500RJ HS10500RJ Arcol 500 ±5% 10W ±100ppm/℃ Axial Chassis Mount Resistors RoHS 88 $2.78790/ ಪಿಸಿಗಳು