ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ - ರಿಮೋಟ್ ಫಾಸ್ಫರ್ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ

ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ತಯಾರಕ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಘಟಕ ಬೆಲೆ Order
CL-830-L225-XT CL-830-L225-XT Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 305X22.5MM 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-835-L152-XT CL-835-L152-XT Intematix Corporation CHROMALIT LT SOURCE LINEAR 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-835-LIN01-PC0-1220R CL-835-LIN01-PC0-1220R Intematix Corporation LENS 80CRI 3500K 4 LINEAR 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-827-L225-XT CL-827-L225-XT Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 305X22.5MM 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-835-ELP40-PC CL-835-ELP40-PC Intematix Corporation LENS 80CRI 3500K ELLIPSE 1.3H 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-840-DOM40-PC CL-840-DOM40-PC Intematix Corporation LENS 80CRI 4000K 1.3 DOME 0.8H 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-930-L152-XT CL-930-L152-XT Intematix Corporation CHROMALIT LT SOURCE LINEAR 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-930-S21-PC CL-930-S21-PC Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 21MM 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-840-R135-XT CL-840-R135-XT Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 135MM 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-840-DOM60-PC CL-840-DOM60-PC Intematix Corporation LENS 80CRI 4000K 1.7 DOME 1.0H 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-830-S200-PC CL-830-S200-PC Intematix Corporation PHOSPHOR LIGHT SOURCE 200MM 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-930-ELP40-PC CL-930-ELP40-PC Intematix Corporation LENS 90CRI 3500K ELLIPSE 1.3H 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-840-LIN01-PC0-1220R CL-840-LIN01-PC0-1220R Intematix Corporation LENS 80CRI 4000K 4 LINEAR 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-930-R75-XT CL-930-R75-XT Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 75MM DIA 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-930-S55-PC CL-930-S55-PC Intematix Corporation LENS 90CRI 3000K 2.2SQ DOWNLGHT 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-930-DOM15-PC CL-930-DOM15-PC Intematix Corporation LENS 90CRI 3500K 0.6 DOME 0.5H 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-930-R34-XT CL-930-R34-XT Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 34MM DIA 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-930-S65-XT CL-930-S65-XT Intematix Corporation CHROMALIT SQUARE 65X65MM 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-927-L152-XT CL-927-L152-XT Intematix Corporation CHROMALIT LT SOURCE LINEAR 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
CL-830-R34-XT CL-830-R34-XT Intematix Corporation CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND 9 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು