ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ಗಳು

ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ತಯಾರಕ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಘಟಕ ಬೆಲೆ Order
RFCS04024000DBTTS RFCS04024000DBTTS Vishay Electro-Films CAP SILICON 0.4PF 50V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04021500BJTTS RFCS04021500BJTTS Vishay Electro-Films CAP SILICON 15PF 5 16V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04022700CJTT1 RFCS04022700CJTT1 Vishay Electro-Films CAP SILICON 2.7PF 5 50V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04025600CJTT1 RFCS04025600CJTT1 Vishay Electro-Films CAP SILICON 5.6PF 5 25V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04023000DBTT1 RFCS04023000DBTT1 Vishay Electro-Films CAP SILICON 0.3PF 50V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04022700BJTTS RFCS04022700BJTTS Vishay Electro-Films CAP SILICON 27PF 5 10V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04024700CJCT1 RFCS04024700CJCT1 Vishay Electro-Films CAP SILICON 4.7PF 25V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04027000DBTWS RFCS04027000DBTWS Vishay Electro-Films CAP SILICON 0.7PF 50V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04028000DBTWS RFCS04028000DBTWS Vishay Electro-Films CAP SILICON 0.8PF 50V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04025000DBTT1 RFCS04025000DBTT1 Vishay Electro-Films CAP SILICON 0.5PF 50V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04023000CJCT1 RFCS04023000CJCT1 Vishay Electro-Films CAP SILICON 3PF 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04029000DBTT1 RFCS04029000DBTT1 Vishay Electro-Films CAP SILICON 0.9PF 50V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04021800BJTWS RFCS04021800BJTWS Vishay Electro-Films CAP SILICON 18PF 16V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04023000DBTWS RFCS04023000DBTWS Vishay Electro-Films CAP SILICON 0.3PF 50V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04027000DBTT1 RFCS04027000DBTT1 Vishay Electro-Films CAP SILICON 0.7PF 50V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04026800CJTT1 RFCS04026800CJTT1 Vishay Electro-Films CAP SILICON 6.8PF 5 25V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04026800CJTWS RFCS04026800CJTWS Vishay Electro-Films CAP SILICON 6.8PF 25V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04021500CBTT1 RFCS04021500CBTT1 Vishay Electro-Films CAP SILICON 1.5PF 50V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04024700CJTT1 RFCS04024700CJTT1 Vishay Electro-Films CAP SILICON 4.7PF 5 25V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು
RFCS04021000CBTWS RFCS04021000CBTWS Vishay Electro-Films CAP SILICON 1PF 50V 0402 0 $0.00000/ ಪಿಸಿಗಳು